III Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020"

Matura

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - kliknij

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020 - kliknij

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku - kliknij

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 - kliknij

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 - kliknij

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O WPROWADZENIE ZMIAN W DEKLARACJI W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU FINALISTY / LAUREATA OLIMPIADY - kliknij

WNIOSEK ZDAJĄCEGO / RODZICA ZDAJĄCEGO O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM - kliknij

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU W TERMINIE POPRAWKOWYM - kliknij
 

Załączniki artykułu

EM 2020 Zalacznik 1a (pobrań: 136)
EM 2020 Zalacznik 5 (pobrań: 71)
EM 2020 Zalacznik 6 (pobrań: 70)
EM 2020 Zalacznik 7a (pobrań: 80)
Komunikat_o_przyborach (pobrań: 64)